Home » Partners

Partners

De vaste partners van het buurthuis bieden een scala aan activiteiten aan:

  • allerlei activiteiten voor en door wijkbewoners
  • naschoolse opvang
  • nieuwe veerkracht opdoen
  • hulpverlening/zorg/welzijn
  • stadslandbouw
  • taalles
  • spreekuur

Eigen activiteit organiseren

Dat kan via Wijkbewoners de Nieuwe Hommel. Op dit moment vinden er al veel leuke activiteiten in ons buurthuis plaats, maar we willen graag van ons buurthuis het fijnste buurthuis maken! En daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Wij zoeken buurtbewoners die ons willen helpen op de volgende manieren: initiatief nemen,  meebouwen, helpende handjes. Wij denken graag mee en hebben mogelijk een startbudget. Kijk verder op onze pagina!

 

Hulpverlening/zorg/welzijn

Wijkteam Arnhem Noord West Mensen kunnen hier met allerlei vragen terecht op het gebied van zorg, welzijn, jeugdzorg en inkomen. .Het Wijkteam Arnhem Noord West heeft hier werkplekken. Heeft u vragen en zij zijn niet bereikbaar en of aanwezig? Neem dan gerust contact op met het algemene nummer: 088-2260000 of neem een kijkje op de websitewww.wijkteamsarnhem.nl. Een afspraak maken kan ook via genoemd telefoonnummer.

 

Nieuwe veerkracht

Vitale Verbindingen is een burgerinitiatief van mensen die uit ervaring weten wat veerkracht is en die vanuit hun eigen ervaring andere mensen willen helpen deze kracht te vinden. Zij zetten zich in als ervaringscoach in het overwinnen van (ingrijpende) problemen of levensgebeurtenissen en het nemen van hobbels in het persoonlijke en maatschappelijke leven. In de Nieuwe Hommel dragen zij mede zorg voor het beheer en serveren op woensdag pannenkoek en op vrijdag soep als lunch. Wekelijks terugkerende activiteiten zijn behalve de pannenkoek- en soep-inloop (woensdag en vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur: knutselen op vrijdag en schaakinloop op woensdag. Daarnaast biedt Vitale Verbindingen workshops, voorlichting, activerend werk en individuele herstelondersteuning door GGZ-ervaringsdeskundigen.  Activiteiten van Vitale Verbindingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Coördinator: Marjet Zeegers T 06 1917 3659. info@vitaleverbindingen.nl

Naschoolse opvang

Bij BSO+ De Sterren krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, te spelen en zichzelf te zijn. Onze  opvang richt zich,vanuit ontspanning, op activiteiten en natuurbeleving waarbij kinderen zowel vertrouwd zijn met de eigen locatie in de Nieuwe Hommel, als ook vertrouwd raken met de omgeving (wijk / buurt). Kinderopvang bij BSO+ De Sterren is opvang voor ALLE kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zo zijn kinderen welkom uit het regulier én speciaal basisonderwijs. Opvang vindt plaats op basis van kleinschaligheid (maximaal 15 kinderen op de groep). Naast buitenschoolse opvang is er ook opvang voor pubers in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Opvang bij ons vindt plaats via kinderopvangtoeslag of met een zorg indicatie, afhankelijk van wat past bij uw gezinssituatie. Nieuwsgierig of opvang bij De Sterren iets voor uw kind kan betekenen? Neem contact op met ons door een email te sturen naar; info@bso-desterren.nl

Stadslandbouw

De werkgroep Stadslandbouw in Sint Marten Sonsbeekkwartier functioneert onder de vlag van Stichting De Groene Vos. Ze werkt samen met de gemeente, Portaal, Kweekland en andere partners. De werkgroep heeft het beheer over de stadslandbouwtuin van het Hommelveldje. Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur is de tuingroep actief op het Hommelveldje en/of overlegt over de aanpak in de Nieuwe Hommel. En in het groeiseizoen wordt er elke woensdagavond vanaf 19.30 uur gewerkt. Wie geïnteresseerd is om mee te doen of wie vragen of ideeën heeft, kan contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@degroenevos.nl, via tel.nr026-3514494 of met De Groene Vos (Hommelseweg 41).

 


TaalOase, taalles aan volwassenen. Vrijwillige taaldocenten geven les aan  vrouwen en mannen, die de Nederlandse taal willen leren spreken, lezen en schrijven en om diverse redenen geen gebruik kunnen maken van het reguliere taalaanbod. De lessen worden gegeven op verschillende niveaus. Deelnemers kunnen ook  kennismaken met digitale basisvaardigheden. Bij aanmelding krijgt men een intakegesprek om te bepalen welke groep het meest geschikt is. Per maand wordt een kleine bijdrage gevraagd. Contact tijdens kantooruren tel: 06-15586930 of per mail mailto:TaalOase@gmail.com. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

 

Gratis taal, rekenen en computerles bij Prago

Woensdag 10.00-12.00 uur

Vrijdag       10.00-12.00 uur

Volwassenen die moeite hebben met leren, kunnen gratis terecht bij Prago voor praktische lessen basiseducatie van professionele docenten. Bij Prago leer je (beter) lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Niet de lesstof, maar de cursist staat centraal. Je leert wat je zelf wil en kan leren, op je eigen niveau en in je eigen tempo. Er is extra begeleiding door vrijwilligers. De nadruk ligt op praktische vaardigheden, zoals een formulier invullen, een mail sturen en rekenen met geld. Onze cursisten zijn bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking, mensen met een leerachterstand en mensen die om een andere reden niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs. Bij Prago ontwikkelen zij meer dan alleen basisvaardigheden. Zij krijgen ook meer zelfvertrouwen, worden zelfstandiger en zelfredzamer. Leren bij Prago is leuk!

Voor meer informatie: www.prago.nl Meer weten of langskomen voor een proefles? Neem contact op met Marijke Verschoor-Boele: 06 42 10 77 40, marijke.verschoor-boele@prago.nl

 

Inloopspreekuur Portaal

Woningcorporatie Portaal; houdt elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur inloopspreekuur. Sandra ten Westeneind-Berns is aanwezig voor al uw vragen. Ze blijft ook graag op de hoogte van van wat er speelt en hoort graag nieuwe ideeën om de wijk veiliger, groener of schoner te maken.