Home » Nieuws

Nieuws

Maart 2022 Samenwerking
23 Arnhemse buurthuizen gaan met de gemeente samenwerken. Op zaterdag 5 maart 2022 tekenen ze met de gemeente Arnhem een convenant waarin ze daarover afspraken maken. Samen gaan ze de rol en positie van de buurthuizen in de wijk verbeteren De gemeente vindt goed functionerende buurthuizen belangrijk. Ze versterken de netwerken in de wijk. In buurthuizen kunnen mensen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen en waarderen.

Een plek voor iedereen in de buurt

Wethouder Martien Louwers: ‘Buurthuizen hebben een belangrijke functie in de stad. Het zijn laagdrempelige, informele plekken waar iedereen welkom is, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar verbindingen tot stand komen. Het is echt uniek dat 23 buurhuizen in Arnhem gaan samenwerken, op initiatief van de buurthuizen zelf. Zij gaan daar veel voordeel van hebben. En de inwoners daarmee ook.”

https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Arnhemse_buurthuizen_en_gemeente_gaan_samenwerken