Home » Meedoen

Meedoen

De vaste bewoners van het buurthuis bieden een scala aan activiteiten aan:

  • eigen activiteit organiseren
  • hulpverlening/zorg/welzijn
  • naschoolse opvang
  • nieuwe veerkracht opdoen
  • peuterwerk
  • stadslandbouw
  • taalles

Hieronder is een korte beschrijving van iedere organisatie te vinden. Daarnaast zijn er allerlei  buurtgroepen en -initiatieven actief.  WAT zij WANNEER aanbieden kun je  vinden op de homepage.

Eigen activiteit organiseren

Dat kan via Wijkbewoners de Nieuwe Hommel. Op dit moment vinden er al veel leuke activiteiten in ons buurthuis plaats, maar we willen graag van ons buurthuis het fijnste buurthuis maken! En daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Wij zoeken buurtbewoners die ons willen helpen op de volgende manieren: initiatief nemen,  meebouwen, helpende handjes. Wij denken graag mee en hebben mogelijk een startbudget. Kijk verder op onze pagina!

 

Hulpverlening/zorg/welzijn

Wijkteam Arnhem Noord West, houdt wekelijks spreekuur, elke donderdag van 3 tot 4 uur. Mensen kunnen hier met allerlei vragen terecht op het gebied van zorg, welzijn, jeugdzorg en inkomen. Team jeugd: Corwin van Soest: 06-10563507 Suleika Mol:06-10679461. Team volwassenen: Ismé Camron: 06-10885563 Pieternel van der Zouwen: 06-10619051
Rosalie Geurts: 0610422042.

 

Nieuwe veerkracht

Vitale Verbindingen is een burgerinitiatief van mensen die uit ervaring weten wat veerkracht is en die vanuit hun eigen ervaring andere mensen willen helpen deze kracht te vinden. Zij zetten zich in als ervaringscoach in het overwinnen van (ingrijpende) problemen of levensgebeurtenissen en het nemen van hobbels in het persoonlijke en maatschappelijke leven. In de Nieuwe Hommel dragen zij mede zorg voor het beheer en serveren op woensdag pannenkoek en op vrijdag soep als lunch. Wekelijks terugkerende activiteiten zijn behalve de pannenkoek- en soep-inloop (woensdag en vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur: knutselen op vrijdag en schaakinloop op woensdag. Daarnaast biedt Vitale Verbindingen workshops, voorlichting, activerend werk en individuele herstelondersteuning door GGZ-ervaringsdeskundigen.  Activiteiten van Vitale Verbindingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Coördinator: Marjet Zeegers T 06 1917 3659. info@vitaleverbindingen.nl

 

Naschoolse opvang

Bij BSO+ De Sterren krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, te spelen en zichzelf te zijn. Onze  opvang richt zich,vanuit ontspanning, op activiteiten en natuurbeleving waarbij kinderen zowel vertrouwd zijn met de eigen locatie in de Nieuwe Hommel, als ook vertrouwd raken met de omgeving (wijk / buurt). Kinderopvang bij BSO+ De Sterren is opvang voor ALLE kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zo zijn kinderen welkom uit het regulier én speciaal basisonderwijs. Opvang vindt plaats op basis van kleinschaligheid (maximaal 15 kinderen op de groep). Naast buitenschoolse opvang is er ook opvang voor pubers in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Opvang bij ons vindt plaats via kinderopvangtoeslag of met een zorg indicatie, afhankelijk van wat past bij uw gezinssituatie. Nieuwsgierig of opvang bij De Sterren iets voor uw kind kan betekenen? Neem contact op met ons door een email te sturen naar; info@bso-desterren.nl.

 

Peuteropvang

Peutercentrum Jacobijntje van Stichting Peutercentra Arnhem http://www.spa-arnhem.nl biedt opvang aan peuters van 2 tot 4 jaar. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Samen spelen en delen met leeftijdgenootjes. Een leuke voorbereiding op de basisschool. U mag altijd eerst komen kijken en sfeerproeven. Wel graag even een afspraak maken via 026-3799428.

 

Stadslandbouw

De werkgroep Stadslandbouw in Sint Marten Sonsbeekkwartier functioneert onder de vlag van Stichting De Groene Vos. Ze werkt samen met de gemeente, Portaal, Kweekland en andere partners. De werkgroep heeft het beheer over de stadslandbouwtuin van het Hommelveldje. Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur is de tuingroep actief op het Hommelveldje en/of overlegt over de aanpak in de Nieuwe Hommel. En in het groeiseizoen wordt er elke woensdagavond vanaf 19.30 uur gewerkt. Wie geïnteresseerd is om mee te doen of wie vragen of ideeën heeft, kan contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@degroenevos.nl, via tel.nr026-3514494 of met De Groene Vos (Hommelseweg 41).

 

Taallessen voor volwassenen


TaalOase, taalles aan volwassenen. Vrijwillige taaldocenten geven les aan  vrouwen en mannen, die de Nederlandse taal willen leren spreken, lezen en schrijven en om diverse redenen geen gebruik kunnen maken van het reguliere taalaanbod. De lessen worden gegeven op verschillende niveaus. Deelnemers kunnen ook  kennismaken met digitale basisvaardigheden. Bij aanmelding krijgt men een intakegesprek om te bepalen welke groep het meest geschikt is. Per maand wordt een kleine bijdrage gevraagd. Contact tijdens kantooruren tel: 06-15586930 of per mail mailto:TaalOase@gmail.com. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

 

Taal, rekenen en computerles voor volwassenen die moeite hebben met leren

Woensdag 10.00-12.00 uur

Volwassenen die moeite hebben met leren kunnen terecht bij Prago voor praktische lessen basiseducatie. Hier leren zij (beter) lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Bij Prago staat niet de lesstof maar de cursist centraal. Iedere cursist leert wat hij zelf wil en kan leren, op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De lessen worden gegeven door een bevoegd docent met extra begeleiding door vrijwilligers. De nadruk ligt op praktische vaardigheden, zoals een formulier invullen, een mail sturen en rekenen met geld. Cursisten zijn bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking, mensen met een leerachterstand en mensen die om een andere reden niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs. Leren bij Prago is leren in een veilige en vriendelijke omgeving. Onze cursisten ontwikkelen hun basisvaardigheden, krijgen meer zelfvertrouwen, worden zelfstandiger en zelfredzamer. En, ook niet onbelangrijk, leren bij Prago is leuk!

Meer over Prago vind je op prago.nl. Meer weten of langskomen voor een proefles? Neem contact op met docent Evertine Lammers: 06 26 40 04 88, evertine.lammers@prago.nl.