‘Vaste bewoners’

Vitale Verbindingen  is een burgerinitiatief van mensen die uit ervaring weten wat veerkracht is en vanuit hun eigen ervaring andere mensen willen helpen deze kracht te vinden. Zij zetten zich in als ervaringscoach in het overwinnen van (ingrijpende) problemen of levensgebeurtenissen en het nemen van hobbels in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Zij organiseren wekelijkse activiteiten zoals knutselen op vrijdag, schaakinloop op dinsdag maar ook discussie/ dialoog bijeenkomsten omtrent de veranderingen in de zorg. Hun doel is om naast de formele zorg een netwerk op te bouwen van vrijwilligers voor informele zorg. De activiteiten van Vitale Verbindingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Projectbegeleider: Marjet Zeegers T 06 1917 3659vitaleverbindingen@gmail.com

 

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei begeleidt volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar met een psychiatrische   aandoening of ernstige psychosociale problemen. Cliënten krijgen ondersteuning bij wonen, leven en werken zodat ze (weer) kunnen meedoen in de samenleving. Duurzaam herstel vanuit de kracht en eigen regie van de cliënt staat centraal. RIBW AVV werkt vanuit diverse regiokantoren in Arnhem en omliggende gemeenten. In De Nieuwe Hommel is het regiokantoor Arnhem Noord West gevestigd. Regiomanager is Jos Visser.

 

De TaalOase taalles door vrijwillige taaldocenten voor buitenlandse vrouwen die de taal willen leren spreken, lezen en schrijven en om diverse redenen geen gebruik kunnen maken van het reguliere taalaanbod. De lessen worderrn gegeven op verschillende niveaus. De deelnemers krijgen een intakegesprek om te bepalen welke groep het meest geschikt is. Contact tijdens kantooruren tel:0615586930 of per mail mailto:TaalOase@gmail.com

 

Rijnstad, een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Rijnstad is zichtbaar binnen de Nieuwe Hommel in de vorm van de wekelijkse kinderactiviteiten (contactpersoon Hetty Driessen). 

 

Wijkteam Arnhem Noord West, houdt wekelijks spreekuur. (zie activiteiten) Mensen kunnen hier met allerlei vragen terecht op het gebied van zorg, welzijn, jeugdzorg en inkomen.
Team jeugd: Corwin van Soest: 06-10563507 Suleika Mol:06-10679461
Team volwassenen: Ismé Camron: 06-10885563 Pieternel van der Zouwen: 06-10619051
Rosalie Geurts: 0610422042

De werkgroep Stadslandbouw in Sint Marten – Sonsbeekkwartier functioneert onder de vlag van Stichting De Groene Vos. Ze werken samen met de gemeente, Portaal, Kweekland, en andere partners. Zij zorgen mede voor de tuin van het Hommelveld. Elke maandag is de tuingroep actief op het Hommelveld. Wie geïnteresseerd is om mee te doen of wie vragen of ideeën heeft, kan contact op te nemen via het e-mailadres voorzitter@degroenevos.nl of via tel.nr. 026-3514494.

Bij BSO+ De Sterren krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, te spelen en zichzelf te zijn. Onze  opvang richt zich,vanuit ontspanning, op activiteiten en natuurbeleving waarbij kinderen zowel vertrouwd zijn met de eigen locatie in de Nieuwe Hommel, als ook vertrouwd raken met de omgeving (wijk / buurt). Kinderopvang bij De Sterren is opvang voor ALLE kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar. Zo zijn kinderen welkom uit het regulier én speciaal basisonderwijs of aansluitend op MKD. Opvang vindt plaats op basis van kleinschaligheid (maximaal 15 kinderen op de groep). Nieuwsgierig geworden? Neem contact op kom langs.

Naast buitenschoolse opvang bieden wij tevens op maandag en donderdag opvang voor pubers. De kinderen die naar de Pubergroep De Sterren komen ondernemen met elkaar en de vaste pedagogische medewerker activiteiten gericht op ontwikkeling en zelfstandigheid (koken, reizen, OV, Digi-wijsheid enz.) maar we hebben natuurlijk ook een hoop lol samen!

Voor de allerjongsten bieden wij opvang in De Nieuwe Hommel op Peutergroep De Sterren op maandag, dinsdag en donderdag. In overleg mag uw peuter de hele dag blijven en aansluiten bij de BSO. 

Contact opnemen? Dat kan! Natascha Broekhuisen 06-20266358 of via ons contactformulier op de website.

Peutercentrum Jacobijntje van Stichting Peutercentra Arnhem http://www.spa-arnhem.nl biedt opvang aan peuters van 2 tot 4 jaar. Vab maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Samen spelen en delen met leeftijdgenootjes. Een leuke voorbereiding op de basissschool. U mag altijd eeerst komen kijken en sfeerproeven. Wel graag even een afspraak maken via 026-3799428. 

Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed en betaalbaar wonen. 
Stefan Maassen is de beheerder van Portaal in deze wijk. Op woensdagmiddag heeft hij in de wijk spreekuur in de Nieuwe Hommel aan de Wiltstraat 6 van 15.00 - 16.00 uur. U kunt telefonisch contact met hem opnemen via 0800 - 767 82 25.